מילות השיר:
ישמח חתני בקהל אמוני
ישא ברכה מאת ה'
שדי ימלא תאוות ליבו
מגן וצינה יהיה סביבו
ויאר אותו ויישר נתיבו
לגמור ולשמור דרכי ה'