מילות השיר:
על הגשם ועל הקיים
על הרוח וכחול של ים,
על הקסם וכל הטוב
רק תודה רוצה לומר
אל עולם

אל עולם שבשמיים
על הלחם והמים
מתפלל אני אליך - אל עולם
רק האל יושב למעלה
לי נותן ללכת הלאה
בכל בוקר רק מודה לאל עולם

על השמש והנפלאות
על החסד וכל התפילות
על שמח ועל הברכה
רק תודה רוצה לומר
לעולם...

אל עולם שבשמים...