מילות השיר:
יגדל אלוקים חי וישתבח, נמצא ואין עת אל מציאותו
אחד ואין יחיד כיחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, וגם אין סוף לאחדותו
אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו,
קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו
הנו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו
שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו, אל אנשי סגולתו, ותפארתו,ותפארתו, ותפארתו
לא קם בישראל כמשה עוד, נביא ומביט את תמונתו
תורת אמת נתן לעמו קל, על יד נביאו נאמן ביתו, על יד נביאו נאמן ביתו
לא יחליף הקל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו
צופה ויודע סתרינו, מביט לסוף דבר בקדמתו
גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו
ישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחכי קץ, לפדות מחכי קץ, ישועתו, ישועתו, ישועתו
מתים יחיה קל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהלתו
מתים יחיה קל ברוב חסדו, ברוך עדי עד, שם תהלתו