מילות השיר:
ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך