מילות השיר:
ועתה כתבו לכם את השירה הזאת
ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם