מילות השיר:
צהלה וגילה
קול חתן וכלה
ישמע בעיר התהילה,
ישמע בעיר התהילה
כבתחילה.

מ'זינגט אוי עס קלינקט
א לחיים מ'טרינקט
קינד און קייט
פיל מיט פרייד
און א טענצל מ'גייט
און א דאנק מיט געזאנק
פאר די שיינע געשאנק

לשיר בעיר התהילה
אהלל אמלל
אגדל אפלל
לשיר בעיר התהילה