מילות השיר:
לא על אנש רחיצנא, ולא על בר א-להין סמיכנא,
אלא באלקא דשמיא,
דהוא אלקא קשוט, ואורייתה קשוט