מילות השיר:
רוממו השם אלוקינו
והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא
רוממו השם אלוקינו
והשתחוו להר קדשו כי קדוש השם אלוקינו