מילות השיר:
יפה שעת אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.