מילות השיר:
הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא,
לפני בוא יום ה' הגדול והנורא.
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.