מילות השיר:
שבחין אסדר צפרא ורמשא, לך אלקא קדישא די ברא כל נפשא
עירין קדישין ובני אנשא, חיות ברא ועופי שמיא

קה ריבון עלם ועלמיא, אנת הוא מלכא מלך מלכיא
עובד גבורתך ותמהיא, שפר קדמך להחויא