מילות השיר:
לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי אפחד אם תחנה עלי מחנה לא ירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח