מילות השיר:
אתה קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים וכן כתוב בתורתך....
או או או...

ויכולו השמיים והארץ והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביום השביע מלאכתו אשר עשה

אתה קדשת, גוט שאבעס