מילות השיר:
It's been so long since I've come to you
And there's only one thing I need to do
So I reach down deep inside of me
Find the one thing that I really need

שבתי בבית ה' כל ימי חיי

So bring me into your sanctuary of love
And bring me hope
That comes from high above
And breathe in deeply the sweet air
Of endless love that I find there

שבתי בבית ה' כל ימי חיי