מילות השיר:
עלץ ליבי בה'
רמה קרני בה'
רחב פי על אויבי
כי שמחתי בישועתך

אין קדוש כה'
כי אין בלת
ואין צור כאלוקינו