מילות השיר:
שמע ה' וחנני
ה' היה עוזר לי

למען יזמרך כבוד ולא ידום
ה' אלוקי לעולם אודך