מילות השיר:
ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט (נא) השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם
ויאמר (לו) כה יהיה זרעך,
והאמין בה' ויחשבה לו לצדקה.