מילות השיר:
גול על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה
השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך.
והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהריים.