מילות השיר:
שיר למעלות
אשא עיני אל ההרים
מאין יבוא עזרי
עזרי מעם ה'
עושה שמים וארץ
אל יתן למות רגלך
אל ינום שומרך

כן זה שיר למעלות
שישמע לדורות
רוצים אותך יותר
רואים אותך פחות
ידיי לשמיים עיניי להרים
שמור נא עלינו כמו ילדים
כי אתה הוא עזרי
אתה הוא צורי
בעת של צרה אתה משאלי
אני עדיין עבדך עפר לרגלך
אל נא הו אל נא ינום שומרך
סלח נא אם מחוקיך סוטים
תבין היום קשה לראות ניסים
כולנו גם את החופש רוצים
ובלי הנחיה בדרך טועים
דתיים חילונים כולנו בניך
ולכל אחד דרך שונה לעבדך
אני אחד מכולם
שמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים
מאין יבוא עזרי
עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ
אל יתן למות רגלך אל ינום שומרך
הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל
ה' שומרך ה' צילך על יד ימינך
יומם השמש לא יככה וירח בלילה
ה' ישמורך מכל רע ישמור את נפשך
ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם
ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם


גם כשאני למעלה
גם כשאני למטה
מיד היית שם להמשיך איתי הלאה
אותי לא עזבת לרגע לא נטשת
וברוח מלאכך אותי אתה עטפת
וכשנפלתי אותי אתה ליטפת
וכשעליתי אותי אתה הנפת
תמיד חיזקת עליי אתה שמרת
כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל
לכן אני לא שוכח
מאיפה אני בא ולאן אני הולך
יודע שאתה איתי ובכל צעד מברך


הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל
ה' שמרך ה' צילך על יד ימינך
יומם השמש לא יככה וירח בלילה
ה' ישמורך מכל רע ישמור את נפשך
ה' ישמור צאתך ובואך
מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם