מילות השיר:
מלאך ה' מלאך שלום
מלאך אוהב מבקש להגשים חלום
מלאך של אושר מלאך של חום
מלאכים טובים עומדים ומברכים היום

יתברכו השנים הלב באושר יהלום
יתמזגו עולמות יפתח השער לשלום
והיום נתקדש והיום נתקדש

זה יום קדוש יום קידושין
דמעות זולגות לב נרגש יום הנישואין
היום מודים ומבקשים
מלאכי מרום עושים ברכה מאלוקים

יתברכו השנים הלב באושר יהלום
יתמזגו עולמות יפתח השער לשלום

פוסע דומע
אל האור המוביל הרחק ברגש ובחום
פוסע דומע
אל האור הלבן טהור כמו בזריחות היום

יתברכו השנים הלב באושר יהלום
יתמזגו עולמות יפתח השער לשלום
והיום נתקדש והיום נתקדש

פוסע דומע
בטבעת כדת הרי לי רק את מקודשת
פוסע דומע
במהרה יבנה ותיהיה עיר ה' מחודשת

פוסע דומע
בטבעת כדת הרי לי רק את מקודשת
פוסע דומע
במהרה יבנה ותיהיה עיר ה' מחודשת

והיום נתקדש