מילות השיר:
כמה ישמחו במלכותיך
שומרי שבת וקוראי שבת
עם מקדשי שביעי
כולם ישבעו ויתענגו מטובך