מילות השיר:
לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי
ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו