מילות השיר:
מי כמוך באלים ה'
מי כמוך נאדר בקודש
נורא תהילות עושה פלא
שירה חדשה שבחו גאולים
לשמך הגדול על שפת הים
יחד כולם הודו והמליכו ואמרו
ה' ימלוך לעולם ועד