מילות השיר:
אפתח פי בשירה ובזמרה
להודות ולהלל לדר בנהורא
שהחינו וקימנו ביראתו הטהורה
והגיענו לשמוח בשמחת התורה