מילות השיר:
חתן דומה למלך
מלך פורץ גדר

ישועות בריאות רפואות
הכל יהיה בסדר