מילות השיר:
לב טהור ברא לי אלוקים
ורוח נכון חדש בקירבי
אל תשליכני מלפניך ורוח
קדשך אל תיקח ממני