מילות השיר:
והיה אור הלבנה כאור החמה,
אב הרחמן שמע קולינו, ה' אלוקינו.