מילות השיר:
היום היום זמן לעצור
ולהודות על הכל
אחפש לי מנגינה
לפאר ולהלל שמך
כמו שופר מתוך
דממה והנשמה תהלל י'ה

פזמון:
אנת הוא עילאה
על עילאין סטימא על
כל סתימין ולית
מחשבה תפיסה בך כל

היום היום זמן לעצור
ולחפש אחר האור והאור
עוד בעיניי מהלל את
אלוקי רק מילים ומנגינה
כל הנשמה תהלל י'ה

פזמון:
אנת הוא עילאה
על עילאין סטימא על
כל סתימין ולית
מחשבה תפיסה בך כל

היום היום זמן לעצור