מילות השיר:
שלח לי שקט
בימים האלה
כדי שאוכל
לקבל שאלות
כמה רוח
תבוא עלינו
ואיך שמיים
יתנו לי התשובות

פזמון:
מן המצר קראתי י'ה ענני
במרחב י'ה ה' לי לא אירא
מה יעשה לי אדם

שלח בי כח
בימים האלה
כדי שאוכל
לקבל מנגינות
והן עולות
אל המרומים
פותחות שמיים
שערים ומחשבות

פזמון:
מן המצר קראתי י'ה ענני
במרחב י'ה ה' לי לא אירא
מה יעשה לי אדם