מילות השיר:
נתכסה הפעם רק שם
שמיים ונדהר מהרגע
לבא יתווסף הרגע
הזה ב-עדיין ונדאג
לדקה

פזמון:
נרגע וננוע
כי הדרך ארוכה
(ויום עובר)
השמיים מלמעלה
אדם על אדמה שואל
(ויום עובר)

נתכנס הפעם תרעיד
אדמה את קולות העבר
נתפלל בדממה ונקשיב
איך יום עבר

פזמון:
נרגע וננוע
כי הדרך ארוכה
(ויום עובר)
השמיים מלמעלה
אדם על אדמה שואל
(ויום עובר)

נתכסה הפעם רק שם
שמיים ונדהר מהרגע
לבא יתווסף הרגע
הזה ב-עדיין ונדאג
לדקה