מילות השיר:
כמה ימים של אהבה הביאו
את האור לכאן כמו נר
דולק בחושך מול רוחות
הים כמה ימים שבאו ככה
והלב שאל אם האור אחר
כאן עכשיו

אלי אלי כששקט מתנגן
אותו ניגון בינינו
כמו אופק אור שאי אפשר
כבר לנגן בלחש והלב
רועד ואור גנוז ממתין
לרגע כבר עולה תפילה
אלי אלי

כמה ימים של אהבה הביאו
את האור לכאן שאיש עוד
לא נגע בו מראשית הזמן
כמה צלילים שבאו ככה
והלב רעד האור אחר כאן
עכשיו


אלי אלי כששקט מתנגן
אותו ניגון בינינו
כמו אופק אור שאי אפשר
כבר לנגן בלחש והלב
רועד ואור גנוז ממתין
לרגע כבר עולה תפילה