מילות השיר:
לב טהור ברא לי אלוקים
ורוח נכון חדש בקרבי
אל תשליכני מלפניך
ורוח קדשך אל תקח ממני