מילות השיר:
יש אנשים שחושבים שהעולם
הזה נברא לפני מילארדים
שנים אולי הם היו שם אולי
הם יודעים יום אחד היה
פיצוץ מדהים ואחריו שמיים
כחולים מלאים ענננים

אז רציתי לספר להם על
בורא עולם שהיה עוד לפני
השנים שצייר כל פרפר וכל
פרח ונפח בהם רוח חיים
אבל הזמן היה קצר ורבות המילים

פזמון:
אז כתבתי את השיר הזה
במקום זה ואני שר אותו
ומתפלל אולי בין הצלילים
נוכל להיפגש את אחיי אנוכי מבקש

יש אנשים שחושבים שאבותנו
הקדושים היו קופים עם
נבוטים ביד ממש נחמד כל
היום יושבים ודופקים אבנים
אחת על השניה חוץ משבת רק לא בשבת

אז רציתי לספר להם על אנשים
יפים צדיקים יראים ושלמים
אנשים שחיו בעולם הזה
וראשם בגבהי מרומים
אבל הזמן היה קצר ורבות המילים

פזמון:
אז כתבתי את השיר הזה
במקום זה ואני שר אותו
ומתפלל אולי בין הצלילים
נוכל להיפגש את אחיי אנוכי מבקש

יש אנשים שחושבים שהדתיים
הם אנשים קשים מימי הביניים
או אולי הרבה לפני הם נשארים
מאחור הם מתלבשים בשחור הם
לא רוצים להבין ולראות את האור
(איזה יופי של אור)אז רציתי
לספר להם על ישיבות קדושות
מלאות אנשים חכמים ששמים
פס על כל העולם הזה ועוסקים
בתורת אלוקים אבל הזמן
היה קצר ורבות המילים

פזמון:
אז כתבתי את השיר הזה
במקום זה ואני שר אותו
ומתפלל אולי בין הצלילים
נוכל להיפגש את אחיי אנוכי מבקש

יש אנשים שחושבים שהעולם
הזה עומד להשרף בגלל חור
באוזון באמת רעיון חביב
או שאיזה מטורף ילחץ על
כפתור וכולנו נתפזר בתוך
ענן שחור מאוד שחור

אז רציתי לספר להם
על נבואות אמת וכתבו
חרבותם לאתים ומלאה
הארץ דיעה את ה' כמים לים
מכסים אבל הזמן היה קצר ורבות המילים

פזמון:
אז כתבתי את השיר הזה
במקום זה ואני שר אותו
ומתפלל אולי בין הצלילים
נוכל להיפגש את אחיי אנוכי מבקש