מילות השיר:
המון אנשים בעולם
חושבים עלינומתכוננים
תוכניות איך לקצר את
חיינו בכל העיתונים
הם כותבים עלינו
ואומרים שהעולם יכול
להיות מושלם בלעדנו

פזמון:
אבל השם איתנו,ולא איתם
השם איתנו והוא יותר גדול מכולם

המון מדענים עושים ניסויים
נגדנו מנסים להפריך את אמונת
אבותנו המון פילוסיפים מתפלספים
בעניננו מנסים להכחיש את האמת
ולהחליש את רוחנו

פזמון:
אבל השם איתנו,ולא איתם
השם איתנו והוא יותר גדול מכולם

המון אנשים מאוד כועסים
עלינו ואומרים שהצרות כולם
בגללנו אחים שלנו עצמינו
ובשרנו באותם הכותרות
כמו לאורך הדורות נגדנו

פזמון:
אבל השם איתנו,ולא איתם
השם איתנו והוא יותר גדול מכולם

רוחות זרות מנשבות ברחובותינו
מנסות לפגום בקדושת מחנינו
תרבויות זרות נוכריות,לא עלינו
מנסה לקרר להחליש ולמרר את חיינו

פזמון:
אבל השם איתנו,ולא איתם
השם איתנו והוא יותר גדול מכולם

האמת סופה לנצח היא מארץ תצמח
כמו גן פורח חסד ואמת צדק ושלום
ויבינו כל הגויים ויעלו בהר ציון
מושיעים ואור חדש בעולם יזריח

שהשם איתנו השם איתנו ביום ההוא
יהיה השם אחד ושמו אחד כולם כאיש
אחד בלב אחד יבינו שהשם איתנו
השם איתנו ומה שהשם עושה זה טוב
ואם נרצה זה יהיה בקרוב