מילות השיר:
מן המצר קראתי י'ה
ענני במרחב י'ה
כל העולם זה גשר צר מאוד
והעיקר לא לפחד כלל
כי יש עניין שיתהפך
הכל רק לטובה