מילות השיר:
שובה ה' את שביתנו
כאפיקים בנגב
הזורעים בדמעה
ברנה יקצורו