מילות השיר:
המבדיל בין קודש לחול
חטאתינו ימחול
זרענו וכספנו ירבה כחול
וככוכבים בלילה
העתר נורא ואיום
אשוע תנה פדיום
בנשף בערב יום
באישון לילה
קראתיך י'ה הושיעני
ארח חיים תודיעני
מדלות תמלטני
מיום עד לילה

שבוע טוב ומבורך

מימיני מיכאל
ומשמאלי גבריאל
ועל ראשי שכינת אל
בכל יום ובכל לילה
תנהלנו שבוע טוב
רענן כגן רטוב
ומה' יבוא הטוב
כל היום וכ הלילה

שבוע טוב ומבורך