מילות השיר:
מי זה האיש ירא ה',
יורינו בדרך יבחר
נפשו בטוב תלין,
וזרעו יירש ארץ
סוד ה' ליראיו,
ובריתו להודיעם
עיני תמיד אל ה',
כי הוא יוציא מרשת רגלי