מילות השיר:
שמור וזכור בדיבור אחד
הישמענו אל המיוחד ה'
אחד ושמו אחד לשם
ולתפארת ולתהילה

פזמון:
לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה

לקראת שבת לכו ונלכה כי היא
מקור הברכה מראש מקדפ נסוכה
סוף מעשה במחשבה תחילה

פזמון:
לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה

מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי
מתוך ההפכה רב לך שבת בעמק הבכא
והוא יחמול עליך חמלה

פזמון:
לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה

התנערי,מעפר קומי לבשי בגדי
תפארתך עמי על יד בן ישי בית
הלחמי קרבה אל נפשי גאלה

פזמון:
לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה

התעוריי התעוררי כי בא אורך
קומי אורי עורי עורי שיר דברי
כבוד ה' עליך נגלה

פזמון:
לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה

לא תבושי ולא תכלמי מה תשתוחחי
ומה תהמי בך יחסו עני עמי
ונבנתה עיר על תלה

פזמון:
לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה

והיו למשיסה שוסיך ורחקו כל
מבלעיך ישיש עליך אלוהיך
כמשוש חתן על כלה

פזמון:
לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה

ימין ושמאל תפרוצי ואת ה'
תעריצי על יד איש בן פרצי
ונשמחה ונגילה

פזמון:
לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה