מילות השיר:
הורני ה' את דרכך אהלך באמיתך
יחד לבבי ליראה שמך