מילות השיר:
ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה

יברכך ה' וישמרך
יאר ה' פניו אליך ויחונך
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום