מילות השיר:
שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו התהללו בשם קודשו ישמח לב מבקשי ד'