מילות השיר:
שמור וזכור בדיבור אחד
השמיענו קל המיוחד
ה' אחד ושמו אחד
לשם ולתפארת ולתהילה.

לקראת שבת לכו ונלכה
כי היא מקור הברכה
מראש מקדם נסוכה
סוף מעשה במחשבה תחילה

מקדש מלך עיר מלוכה
קומי צאי מתוך ההפכה
רב לך שבת בעמק הבכא
והוא יחמול עליך חמלה

התנערי מעפר קומי
לבשי בגדי תפארתך עמי
על יד בן ישי בין הלחמי
קרבה אל נפשי גאלה