מילות השיר:
יה ריבון עלם ועלמיא
אנת הוא מלכא מלך מלכיא
עובד גבורתך ותמהיא
שפר קדמך להחויא

יה ריבון עלם ועלמיא אנת הוא מלכא מלך מלכיא

שבחין אסדר צפרא ורמשא
לך אלהא קדישא די ברא כל נפשא
עירין קדישין ובני אנשא
חיוַת ברא ועופי שמיא

יה ריבון עלם ועלמיא אנת הוא מלכא מלך מלכיא

רברבין עובדך ותקיפין
מכיך רמיא וזקיף כפיפין
לו יחיה גבר שנין אלפין
לא יעול גבורתך בחושבניא

יה ריבון עלם ועלמיא אנת הוא מלכא מלך מלכיא

אלהא די ליה יקר ורבותא
פרוק ית ענך מפום אריותא
ואפיק ית עמך מגו גלותא
עמך די בחרת מכל אומיא

יה ריבון עלם ועלמיא אנת הוא מלכא מלך מלכיא

למקדשך תוב ולקדש קודשין
אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין
ויזמרון לך שירין ורחשין
בירושלם קרתא דשופריא