מילות השיר:
שלח לי שלח לי שלח לי,
שאהיה קרוב אליך, כל יום,
לקרוא אליך, כל שעה, לצעוק אליך.
שלח לי שלח לי שלח לי,
כל בוקר, להתעורר מחדש,
לשכוח את כל צרות העבר, ולהמשיך לקרוא אליך

פיזמון:
אנא אנא אנא- תושיענו,
אנא אנא אנא- תצליחנו,
אנא ה' הושיעה נא
אנא ה'- הצליחה נא