מילות השיר:
שמחה לארצך וששון לעירך.
וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך