מילות השיר:
שמחה לארצך וששון לעירך
וצמיחת קרן לדוד עבדך
ועריכת נר לבן ישי משיחך