מילות השיר:
שמע ה' תחינתי
ה' תפילתי ייקח
יבושו ויבהלו מאוד כל אויבי
ישובו יבושו רגע