מילות השיר:
אב הרחמן שמע קולנו
חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו

כי קל שומע תפילות ותחנונים אתה
ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו

ריבונו של עולם
קל שומע תפילות אתה