מילות השיר:
דף דף דף גמרא בכל יום
דף דף דף היומי בכל מקום

מודים אנחנו לפניך ה'
ששמת חלקנו בין יושבי בית המדרש
שאנו משכימים והם משכימים
אנו עמלים והם עמלים
אנו רצים והם רצים
אנו רצים לחיי העולם הבא
אנו לחיי העולם הבא

שנאמר:
ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת
אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם
ואני אבטח בך

דף דף דף גמרא בכל יום..